Disclaimer

Veldhuizen Fijnmetaal besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de betrouwbaarheid van alle gepubliceerde data. Desondanks is het mogelijk dat er op de website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen.

Veldhuizen Fijnmetaal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die (kunnen) worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie.

Veldhuizen Fijnmetaal aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor enig nadeel welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Bezoek aan de website, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

De website van Veldhuizen Fijnmetaal is beschermd. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de webmaster van Veldhuizen Fijnmetaal is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via de website van Veldhuizen Fijnmetaal op enigerlei wijze te verspreiden.